Projektowanie konstrukcji budowlanych (od A do Z)

Opinie Techniczne____Doradztwo Techniczne____Nadzory Budowlane

Zespół projektantów:

  mgr inż. Jacek Zawadzki

  uprawnienia

  601-526-221 yatagan23@interia.pl

  mgr inż. Rodryg Czyż

  uprawnienia

  695-735-797 rodryg.czyz@interia.pl

888-058-058 hutyrko@yahoo.com

604-511-607 sgabeczka@wp.pl

kontakt: _ ul.Klaudyny 32 lok.316 _ 01-684 Warszawa__tel./fax 22-841-45-35